Rekrytera ingenjörer – vi hjälper er att hitta rätt kompetens

Behöver du hjälp med att rekrytera en eller flera ingenjörer till din organisation? Då ska du testa Gritify. På vår rekryteringsplattform matchas ditt företags erbjudande mot kvalificerade kandidater som dessutom är intresserade av den position som ska tillsättas. Träffsäker, smidig och kostnadseffektiv rekrytering, alltså.

Utmaningar med att rekrytera ingenjörer

Digitaliseringen har påverkat efterfrågan på kompetens i många olika branscher: den har till exempel fört med sig ett betydligt större behov av ingenjörer. Utbildningsväsendet har dock inte lyckats utbilda ingenjörer i samma takt, något som har skapat en ingenjörsbrist. Enligt SCB:s rapport Trender och prognoser 2020 förväntas efterfrågan på civilingenjörer öka med 40 procent till år 2035. Samtidigt beräknas tillgången på ingenjörer öka med 35 procent. Detta innebär att det kommer finnas utmaningar med att rekrytera ingenjörer även på sikt.

Det faktum att det finns många olika ingenjörskategorier med flera typer av spetskompetenser kan också innebära en svårighet vid rekrytering av ingenjörer. En ingenjör kan jobba med allt från systemutveckling till maskinerier – något som gör det till en utmaning när man behöver hitta personal som är nischade inom specifika fokusområden.

Rekrytera ingenjörer med Gritify

På Gritify har vi full koll på utmaningarna med att rekrytera ingenjörer – men vi har även lösningar på dessa utmaningar. På vår rekryteringsplattform matchas ditt erbjudande och er kravprofil mot kvalificerade ingenjörer. Vi använder oss av databaserade profiler som möjliggör analys av kandidater på de parametrar som är relevanta för just er. Kanske är du till exempel på jakt efter en livsmedelsingenjör med en ovanlig spetskompetens som är av stor vikt på ditt företag? Då fyller du i detta, och matchas sedan enbart mot ingenjörer med rätt kompetenser. Med Gritify slipper du alltså den tidskrävande sourcingen (som i genomsnitt utgör 70 % av tiden som läggs på en rekrytering).

Samtliga kandidater i vårt nätverk har angett vad som skulle göra dem intresserade av en ny tjänst. Det kan till exempel en specifik roll, en viss lön, personalansvar eller att arbeta i en viss stadsdel. Vi har dessutom tagit fram ett format som gör det enkelt för er att tydligt kommunicera till kandidaterna varför just ni skulle vara en bra match. När du matchas med en kandidat vet du alltså att personen är intresserad av den aktuella tjänsten och er som arbetsgivare.

Detta är Gritify

Det enkla sättet att rekrytera ingenjörer
Stort och uppdaterat kandidatnätverk
Tids- och kostnadseffektivt
Matchas mot kvalificerade kandidater
Enkelt att använda

Ett urval av företag som använder Gritify: