Rekrytera fördomsfritt – så gör ni
Rekrytera fördomsfritt bild

Kön, namn och ålder. Tre exempel på faktorer som många gånger påverkar kandidaturvalet betydligt mer än de borde. Anledningen? Omedvetna fördomar som påverkar vår förmåga att ta välgrundade beslut. För att lyckas rekrytera den bästa kompetensen är det därför en god idé att satsa på fördomsfri rekrytering. Här berättar vi om vad det innebär, hur man går tillväga och hur Gritifys matchningsplattform kan hjälpa er att rekrytera fördomsfritt!

Vad menas med att ”rekrytera fördomsfritt”?

Fördomsfri rekrytering handlar om att minimera alla moment i en rekryteringsprocess som kan leda till att subjektiva bedömningar påverkar urvalet. Man behöver vara medveten om att vi alla bär på fördomar och förutfattade meningar, och att vi därför behöver en systematisk rekryteringsprocess för att kunna fokusera på kandidaternas kompetens. Genom att se till att rekryteringsprocessen är befriad från tillfällen där rekryteraren kan färgas av sina förutfattade meningar kan man alltså lyckas med att rekrytera fördomsfritt.

De allra flesta rekryteringsföretag hävdar att de rekryterar fördomsfritt. Det är dock värt att vara medveten om att det är svårt att lyckas med fördomsfri rekrytering om man använder sig av klassiska CV:n i rekryteringsprocessen. Varför? Helt enkelt för att den mänskliga faktorn gör att det blir lätt att låta förutfattade meningar påverka våra beslut istället för att bedöma faktiska kompetenser. Genom att välja bort CV ur rekryteringsprocessen kan man både anonymisera och automatisera delar av rekryteringen och konsekvent värdera kandidater utifrån samma bedömningspunkter.

Därför ska ni satsa på fördomsfri rekrytering

Det finns mycket att vinna för företag som väljer att rekrytera fördomsfritt. Framförallt skapar ni optimala förutsättningar för en framgångsrik rekrytering. Fördomar är något mänskligt som alla bär med sig. Men i en rekryteringsprocess kan de ställa till med problem. Genom att rekrytera fördomsfritt minimerar du påverkan av dina fördomar, vilket tveklöst kommer att leda till bättre förutsättningar att hitta rätt kompetens. Detta eftersom ni får tillgång till ett större urval och således inte går miste om kvalificerade kandidater. Följaktligen minskar ni även risken för dyra felrekryteringar.

9 tips för att lyckas med fördomsfri rekrytering
  • Utbilda de som arbetar med rekryteringen inom fördomsfri rekrytering.
  • Inled rekryteringsprocessen med att skapa en tydlig kompetensprofil.
  • Basera din intervjumall på de krav som ställs för tjänsten.
  • Var medveten om dina förutfattade meningar.
  • Ta bort fokus från kandidaternas CV:n och värdera istället ansökan i sin helhet.
  • Ge kandidaterna en likvärdig behandling.
  • Lyssna aktivt och ställ följdfrågor under intervjun.
  • Ställ informationen du fått i intervjun mot kravprofilen.
  • Och sist men inte minst: se över er befintliga rekryteringsprocess. Vilka kritiska delar finns som gör att det blir svårt att lyckas genomföra en fördomsfri rekrytering?
Fördomsfri rekrytering med Gritify

Vill du komma igång med att rekrytera fördomsfritt på ett enkelt och tidsbesparande sätt? Då har du kommit rätt. När du rekryterar via Gritifys plattform får du datadriven rekrytering på äkta meriter. Hos oss används varken CV:n eller personliga brev. Det beror helt enkelt på att vi har tagit fram ett betydligt bättre och mer effektivt sätt att uppnå träffsäker och fördomsfri rekrytering.

Hur går då rekrytering via Gritify till? Jo, du som rekryterar via vår plattform klickar i vilka kompetenser, erfarenheter, utbildnings- och språkkrav ni har. Därefter matchas den aktuella positionen mot kvalificerade kandidater som uppfyller era krav. På så sätt möjliggörs en objektiv och fördomsfri process där kandidaternas kompetens står i fokus. Dessutom blir det betydligt lättare att bedöma och jämföra de olika kandidaterna för att slutligen kunna ta ett välgrundat beslut och hitta den bäst lämpade personen för tjänsten!