Så fungerar kompetensbaserad rekrytering

Att rekrytera kompetensbaserat har blivit alltmer populärt på grund av de många fördelarna med metoden. Men vad innebär egentligen kompetensbaserad rekrytering, och vilka är fördelarna gentemot traditionell rekrytering? Det går vi igenom här! Du kan även läsa om hur vi på Gritify arbetar med detta. Vi har nämligen utvecklat en tjänst som möjliggör kompetensbaserad rekrytering på ett träffsäkert, tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt.

Vad innebär kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att hitta den bäst lämpade personen för en specifik tjänst. En kompetensbaserad rekryteringsprocess syftar till att identifiera och matcha kandidaternas kompetenser, kunskaper och färdigheter med en tydligt definierad kravspecifikation.

Rekryteringsprocessen är strukturerad och skapar goda förutsättningar för en professionell och objektiv bedömning. Inledningsvis gör man en kartläggning och en behovsanalys för rollen för att därefter ta fram en detaljerad kravprofil som ska vara vägledande genom hela rekryteringsprocessen. Detta för att säkerställa att den aktuella tjänsten definieras utifrån vilken kompetens och erfarenhet som behövs för att uppnå önskat resultat.

Svårigheter med traditionell rekrytering

Jämfört med en kompetensbaserad rekryteringsprocess är den traditionella rekryteringsprocessen betydligt mindre strukturerad. Man kan konstatera att begränsningarna i det klassiska CV-formatet gör det till en utmaning för företag att bedöma vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten. Detta då du som rekryterar behöver utvärdera och jämföra kompetenser i CV:n i olika format, där samma titlar i praktiken kan innebära helt olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det här tar naturligtvis även en hel del tid i anspråk, vilket även resulterar i en onödigt kostsam rekryteringsprocess.

Även omedvetna fördomar samt det faktum att vi människor tenderar att premiera personer som liknar oss själva är ytterligare exempel på sådant som kan göra att det blir svårare att göra en objektiv bedömning gällande vilken kandidat som passar bäst för jobbet.

Tack och lov finns det en lösning för den som vill undgå svårigheterna med traditionell rekrytering: kompetensbaserad rekrytering!

3 starka fördelar med kompetensbaserad rekrytering
  • Rätt förutsättningar för en framgångsrik rekrytering. Den främsta fördelen med kompetensbaserad rekrytering är att du får optimala förutsättningar att göra en professionell och objektiv bedömning av kandidaterna istället för att gå på din intuition. Det blir följaktligen betydligt lättare att hitta rätt person till rätt position. En komptensbaserad rekryteringsprocess minskar därmed risken för dyra felrekryteringar rejält.
  • Minskad risk för diskriminering. Kompetensbaserad rekrytering leder även till en minskad risk för diskriminering, vilket i sin tur främjar mångfald – något som kommer med många positiva aspekter för din organisation. Genom att eliminera omedvetna fördomar får du dessutom tillgång till fler kvalificerade kandidater.
  • En ökad kandidatnöjdhet. För att ro rekryteringen i hamn är det inte bara kandidaterna som behöver göra ett gott intryck på dig - du måste även förmedla en rätt bild av rollen och av er organisation för att lyckas med rekryteringen. I en kompetensbaserad rekryteringsprocess, där den mest relevanta informationen dessutom kommuniceras initialt, blir det tydligt för kandidaterna vad som kommer att krävas i den nya tjänsten.

När du rekryterar vid Gritify hjälper vi dig att tydligt förmedla denna information till kandidaterna i ett tidigt skede. På så sätt minskas risken för att kandidater som inlett en rekryteringsprocess ska meddela att de inte är intresserade av rollen när de till exempel fått reda på att lönen som erbjuds inte matchar deras löneanspråk. Detta innebär att du sparar en hel del tid, då du enbart kommer i kontakt med de kandidater som är relevanta för rollen.

Kompetensbaserad rekrytering med Gritify

På Gritify är vi övertygade om att kompetensbaserad rekrytering är rätt väg att gå för att lyckas rekrytera rätt kompetens på ett effektivt sätt. Genom att tänka nytt har vi tagit fram en rekryteringsmodell som gör att du kan rekrytera både träffsäkert, tidseffektivt och kostnadseffektivt. Varför? Jo, helt enkelt för att arbetsmarknaden har förändrats - och våra rekryteringsprocesser behöver hänga med i denna utveckling.

När ni rekryterar via oss får ni kompetensbaserad, datadriven rekrytering på äkta meriter samtidigt som ni spar tid på mindre administration. Ni slipper söka efter kandidater i olika kanaler, läsa personliga brev och gå igenom CV:n i olika format för att sedan försöka välja rätt kandidat genom att jämföra de ansökningar ni fått in.

Så fungerar det

Vi har vänt på rekryteringsekvationen - hos oss är det nämligen företagen som söker upp kandidaterna. Betyder detta att vi arbetar med headhunting? Nej. På vår rekryteringsplattform används nämligen databaserade profiler som möjliggör utvärdering av kandidater på de parametrar som är relevanta för just er. Det kan till exempel vara en viss spetskompetens, tidigare erfarenhet inom yrket eller krav på en specifik utbildning. Tack vare Gritifys strukturerade data kan ni söka på en mängd olika datapunkter från kandidaternas databaserade profiler för att på ett enkelt sätt kunna matcha er kravspecifikation. De personer du kan välja att kontakta via Gritify är alltså enbart kandidater som matchar de kompetenser och erfarenheter som du angett som relevanta för tjänsten.

Samtliga kandidater i vårt nätverk har specificerat vad som skulle göra dem intresserade av att byta jobb. På Gritify matchas alltså ditt företags erbjudande och era behov mot kvalificerade kandidater som är öppna för att ta nästa steg i karriären. Detta ökar sannolikheten rejält för att de kandidater du kontaktar faktiskt är intresserade av den aktuella positionen. Med Gritify får ni alltså en effektiv och träffsäker rekrytering och så klart - en hel del tid över att lägga på annat!